НАЛБАНТЛЪ̀К

НАЛБАНТЛЪ̀К, мн. няма, м. Простонар. Налбантство, набанталък.

— От тур. nalbantllk.

Списък на думите по буква