НАЛБА̀НТСТВО

НАЛБА̀НТСТВО, мн. няма, ср. Простонар. Занятие, поминък на налбант, налбантин; подковачество, налбанталък, налбантлък. Вторият клон за народния поминък,.., е занаятчийството,.. По-важните занятия,.., са: абаджийство, гайтанджийство, обущарство, чехларство, налбантство, и др. А "България", 57.

Списък на думите по буква