НАЛЕЖА̀Щ

НАЛЕЖА̀Щ, -а, -о, мн. -и, прил. Който е крайно необходим, неотложен и изисква бързо, спешно разрешение; наложителен. Ако Ви е възможно, елате у дома днес следобед да поговорим върху някои належащи работи. Ив. Вазов, НП, 22. — Извини ме пред госпожа Пеева, но е невъзможно да бъда на обед у вас .. — Имам много важна и належаща среща. Нощес пътувам. В. Нешков, Н, 319. Необходимостта от насилствено сваляне на земеделците с всеки изминат ден ставаше все по-належаща. Ем. Станев, ИК I и II, 473. Належащи задачи. Належащи нужди.

Списък на думите по буква