НАЛЀПНА

НАЛЀПНА. Вж. налепвам2 и налепнувам.

Списък на думите по буква