НАЛЀПНУВАНЕ

НАЛЀПНУВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от налепнувам и от налепнувам се; налепване2.

Списък на думите по буква