НАЛЕПЯ̀ВАНЕ

НАЛЕПЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от налепявам и от налепявам се; налепяне, налепване1. Безоръдните тела нямат оръдия за живот и не ся местят от само себе си, а растат само чрез налепяване и налагане, тии ся наричат минерали. Д. Мутев, ЕИ, 5-6.

Списък на думите по буква