НАЛЀПЯНЕ

НАЛЀПЯНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от налепям и от налепям се; налепване1, налепяване.

Списък на думите по буква