НАЛЀТЕН

НАЛЀТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Диал. Налет. Налетен човек.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква