НАЛЀТИН

НАЛЀТИН мн. налѐти, м. Диал. Проклетник, досадник. — Бабко -..- кажи му да ме пусне .. — Да му кажа, баби,.., ама чува ли ме вампиринът му... Нали го виждаш какъв е облак... Тю-ю, как се пръкна такъв налетин. Г. Караславов, Т, 59.

Списък на думите по буква