НАЛЀТИЩЕ

НАЛЀТИЩЕ, мн. -а, ср. Диал. Зло, беда, която сполетява някого; напаст. Нападна на зло налетище. Н. Геров, РБЯ III, 180.

— От ар. през тур. lânet 'проклятие' — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква