НАЛЕТЯ̀ВАНЕ

НАЛЕТЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от налетявам и от налетявам се; налитане.

Списък на думите по буква