НАЛЀЯ

НАЛЀЯ. Вж. наливам.

НАЛЀЯ

НАЛЀЯ СЕ. Вж. наливам се.

Списък на думите по буква