НАЛИВА̀Ч

НАЛИВА̀Ч м. Диал. Човек, който налива, разлива питиета, обикн вино, на трапеза; виночерпец. — Достатъчно. Благодаря. Нахраних се вече — .. — Този път няма да ви се подчиним — каза му един от наливачите, зачервен млад мъж с цвете над ухото. Г. Мишев, ЕП, 137.

Списък на думите по буква