НАЛЍЗВАМ

НАЛЍЗВАМ, -аш, несв.;налѝжа, -еш, мин. св. налѝзах, св., прех. 1. Лизвам малко от нещо неначенато. Котката нализала хляба.

2. Лизвам по малко от много неща. Опита и нализа всичките бонбони.

3. Само несв. Диал. Само с отриц. не. Лизвам, кусвам. Той подсторил младите яворовци, та основали въздържателно дружество .. По онова време младият учител не нализвал ни вино, ни ракия. М. Кюркчиев, ВВ, 85-86. нализвам се, налижа се страд.

НАЛЍЗВАМ

НАЛЍЗВАМ СЕ, -аш се, несв.;налѝжа се, -еш се, мин. св. налѝзах се, св., непрех. Разг. 1. Лижа нещо много, до насита. Купиха му захарни петлета и близалки да се налиже до насита.

2. Неодобр. Напивам се; налоквам се, нарязвам се, насвятквам се, насмуквам се, натрясквам се, накърквам се, натаралянквам се, нафирквам се, насмърквам се, нажулвам се, нацоквам се. После годежа честното събрание са нализало дотолкова, щото гюловицата захванала да не намира вече свободно място. Л. Каравелов, Съч. VII, 27-28. Като се качвахме, чухме техните [на бабичките] гласове: — Ууу, как са се нализали,

марииии ... — Санким не ги знаеш ти поповете... Нашият малко ли лока, да не му е уроки... П. Незнакомов, СП, 68.

Списък на думите по буква