НАЛЍЗВАНЕ

НАЛЍЗВАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от нализвам и от нализвам се.

НАЛЍЗВАНЕ

НАЛЍЗВАНЕ2, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от нализвам се.

Списък на думите по буква