НА̀ЛЍК

НА̀ЛЍК, мн. -ци, м. Остар. Вид1, облик. Друго съзвездие, кое изтича прямо над глава человеку от три звезди, зоват го Свредел, защото има налик на свредел. Г.С. Раковски, П I, 22. Развиванието мисли чрез описвание вънкашната природа става, когато земем да описваме, или с други думи, да представяме на писмо вънкашния налик на предмета. Д. Войников, РС, 68. Лицеописанието представя вънкашния налик като образа, чертите, духа, обноската на някой човек или на някое животно. Д. Войников, РС, 80.

Списък на думите по буква