НАЛЍСТНИК

НАЛЍСТНИК, мн. -ци, след. числ. -ка, м. Диал. Куп отсечени клони с листата, предназначен за храна на добитъка; листник1, вършина, бръст.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен реченик, 1955.

Списък на думите по буква