НАЛЍЧИЕ

НАЛЍЧИЕ, мн. няма, ср. Книж. Наличност, съществуване. В града има техникум по дървообработване. Наличието на богат дървен материал даде вазможност .. да се развие силно дърводелната индустрия. Й. Радичков и др. ГСП, 85. Наличието на самостоятелни селски производители не променя общата картина на положението на българското селячество от това време. Ив. Унджиев, ВЛ, 12. Наличието на специфични думи и изрази и фактите на различие в семантиката на езика не опровергават, а напротив потвърждават наличието и необходимостта от единен общонароден език.

В наличие. Книж. В наличност (във 2 знач.); налице1.

— Рус. наличие.

Списък на думите по буква