НАЛОВУ̀ВАМ

НАЛОВУ̀ВАМ, -аш, св. и (рядко) несв., прех. Придобивам чрез лов. Всъщност Захаров никога не праща известия, защото в тайгата няма поща, а щом наловува потребния дивеч, сам се завръща в селото. Й. Радичков, НД, 83.

НАЛОВУ̀ВАМ

НАЛОВУ̀ВАМ СЕ, -аш се, св., непрех. Разг. Ловувам много, до насита. Страстните ловци не се прибират преди да се наловуват.

Списък на думите по буква