НАЛОВЯ̀ВАНЕ

НАЛОВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наловявам и от наловявам се; налавяне1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква