НАЛОЖЍТЕЛЕН

НАЛОЖЍТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни,

прил. Който е крайно необходим и не търпи отлагане; належащ. Трябва де се предполага, че Ботев, който е представял Галац, ще е взел също думата, за да изложи разбиранията си по недъзите и наложителните реформи. М. Арнаудов, БКД, 202. За постигането на тая задача властта не трябва да се спира пред нищо. Суровите и строги мерки, с които тя си служи и които някои късогледи политици осъждат, са наложителни. Т. Влайков, Съч.III, 56. Наложителна намеса. Наложителни законодателни действия.

Списък на думите по буква