НАЛО̀ЖКА

НАЛО̀ЖКА ж. Диал. Компрес, лапа̀. Когато боли деца само корем,.. да им ся турят на корема омягчителни наложки .. каквото например от варен майданос, от диво нане. Лет., 1871, 129.

Списък на думите по буква