НАЛО̀Й

НАЛО̀Й, -о̀ят, -о̀я, мн. -о̀и, след числ. ‑о̀я, м. Остар. Простонар. Аналой. Звънливи гласове на ученици, при налоя, държаха обикновеното исо. Ив. Вазов, Съч. VIII, 3. Подир това съединява ръцете им на епитрахила за знак на тяхната .. свръзка и води ги три пъти около налоя. З. Петров и др., ЧБ (превод), 149.

Списък на думите по буква