НАЛО̀КВАМ

НАЛО̀КВАМ, -аш, несв.;нало̀кам, -аш, св., прех. Разг. Налочвам. Котката е налокала млякото. налоквам се, налокам се страд.

НАЛО̀КВАМ

НАЛО̀КВАМ СЕ, -аш се, несв.;нало̀кам се, -аш се, св., непрех. Разг. 1. За животно — лоча много, до насита; налочвам се. Отиде до бързея на реката и бързо залока студената вода с малкото си котешко езиче. Но щом се налока, усети силни болки в корема. Ем. Станев, ПЕГ, 51. Кучето беше жадно и щом се прибрахме му сипахме вода да се налока.

2. Прен. Грубо. За човек — изпивам много (обикн. алкохол), напивам се в голяма степен или до насита; налочвам се. Присъствуващите трима инженери са налокаха като цистерни, пяха тъжно и фалшиво "Хубава си, моя горо" и "Само бръчки по челото ..." и накрая се скараха. ВН, 1966, бр. 4642, 6. Налокал се като смок. СбНУ ХI, 155. ● Обр. Вие сте кръвопийци и разбойници. Ограбихте цялата земя и се налокахте с човешка кръв. К. Петканов, ЗлЗ, 246.

Списък на думите по буква