НАЛО̀КВАНЕ

НАЛО̀КВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от налоквам и от налоквам се; налочване1.

НАЛО̀КВАНЕ

НАЛО̀КВАНЕ2 ср. Разг. Отгл. същ. от налоквам се; налочване2, напиване.

Списък на думите по буква