НАЛОМО̀ТВАНЕ

НАЛОМО̀ТВАНЕ ср. Разг. Грубо. Отгл. същ. от наломотвам и от наломотвам се.

Списък на думите по буква