НАЛОМЯ̀

НАЛОМЯ̀. Вж. наломявам и наломвам.

Списък на думите по буква