НАЛО̀ЧА

НАЛО̀ЧА. Вж. налочвам.

НАЛО̀ЧА

НАЛО̀ЧА СЕ. Вж. налочвам се.

Списък на думите по буква