НАЛО̀ЧВАНЕ

НАЛО̀ЧВАНЕ1 ср. Разг. Отгл. същ. от налочвам и от налочвам се; налокване1.

НАЛО̀ЧВАНЕ

НАЛО̀ЧВАНЕ2 ср. Разг. Отгл. същ. от налочвам се; налокване2.

Списък на думите по буква