НАЛУДУ̀ВАМ

НАЛУДУ̀ВАМ СЕ, -аш се, св.и (рядко) несв., непрех. Лудувам много, до насита; налудявам се. Децата се налудуваха до насита. Измориха се да викат и тичат. В. Нешков, Н, 180. Лена ги остави да се налудуват и седна в единия край на поляната. Скоро около нея започнаха да се събират пионерите и всеки мълчаливо продължаваше своето занимание. П. Проданов, С, 128. Знайно е, че докато мъдрите се намъдруват, младите се налудуват и литнат след факела на Хименей, понесени от крилете на Фортуна. М. Смилова, ДСВ, 77. Лятната буря се е налудувала и отминала, оставила подире си изтръгнати из корен дървета и изпочупени керемиди. Др. Асенов, ТКНП, 31.

Списък на думите по буква