НАЛУДЯ̀ВАМ

НАЛУДЯ̀ВАМ СЕ, -аш се несв.;налудѐя се, -ѐеш се, мин. св. налудя̀х се, прич. мин. св. деят. налудя̀л се, -а се, -о се, мн. налудѐли се, св., непрех. Лудея много, до насита; налудувам се. Росица се налудя, умори се, отпусна снага. В. Ченков, ПС, 19. Сутринта се спуснахме край западните брегове на Филипините .. Тук можехме да бъдем спокойни и останахме на дрейф, докато Венди [ураганът] се налудее и отмине. Б. Трайков, ВО, 57. Сега държим децата изкъсо, но през ваканцията се налудяват.

Списък на думите по буква