НАЛЪ̀ГВАМ

НАЛЪ̀ГВАМ, -аш, несв.;налъ̀жа, -еш, мин. св. налъ̀гах, св., прех. Разг. Лъжа много, казвам много лъжи някому. Пред една жена мъжът стои не какъвто е, а какъвто би желал да бъде — страшно много я налъга Джем през ония сладки седмици. В. Мутафчиева, СД, 302. Там се явих на добрия старец, владиката Илариона, и му налъгах планини за свирепствата и прогонствата на турците против мене. Св. Миларов, СЦТ, 167.

НАЛЪ̀ГВАМ СЕ несв.;налъ̀жа се св., непрех. Разг. Насищам се да лъжа, лъжа много, колкото ми се ще (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква