НАЛЪ̀ГВАНЕ

НАЛЪ̀ГВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от налъгвам и от налъгвам се.

Списък на думите по буква