НАЛЪ̀ЗВАНЕ

НАЛЪ̀ЗВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от налъзвам и от налъзвам се.

Списък на думите по буква