НАЛЪ̀ЗНА

НАЛЪ̀ЗНА. Вж. налъзвам.

Списък на думите по буква