НАЛЪКАТУ̀ШЕН

НАЛЪКАТУ̀ШЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Индив. Вълнообразен, лъкатушен. На запад, в желтите стърнища, в припадналия вече здрач, видях да се очертава черна налъкатушена линия. Й. Йовков, Разк. II, 139.

Списък на думите по буква