НАЛЮ̀БВАНЕ

НАЛЮ̀БВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от налюбвам и от налюбвам се.

Списък на думите по буква