НАЛЮЛЯ̀ВАНЕ

НАЛЮЛЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от налюлявам и от налюлявам се.

Списък на думите по буква