НАЛЮ̀СКВАНЕ

НАЛЮ̀СКВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Грубо. Отгл. същ. от налюсквам се; налокване, накъркване, наплюскване, нафиркване, насмъркване, нацокване.

Списък на думите по буква