НАЛЮТЯ̀ВАНЕ

НАЛЮТЯ̀ВАНЕ1 ср. Рядко. Отгл. същ. от налютявам1 и от налютява ми.

НАЛЮТЯ̀ВАНЕ

НАЛЮТЯ̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от налютявам2 и от налютявам се.

Списък на думите по буква