НАЛЮ̀ШКВАНЕ

НАЛЮ̀ШКВАНЕ ср. Разг. Грубо. Отгл. същ. от налюшквам се2; напиване, налокване, налочване, налюскване, накъркване, нафиркване, нацокване.

Списък на думите по буква