НАЛЮ̀ЩВАНЕ

НАЛЮ̀ЩВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от налющвам и от налющвам се.

— Друга (диал.) форма: налу̀щване.

Списък на думите по буква