НАЛЯ̀ГАНИЕ

НАЛЯ̀ГАНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Налягане. На тяло, потопено във вода или в какво да е водно тяло, действуват две сили: една е теглото на тялото, .., а друга е наляганието от водата. Н. Геров, ИФ, 156. Насилен от обстоятелствата и от наляганието на някои от търновските граждане, Григор издаде тогаз .. окръжни писма до сяка от общините на епархията си. Г, 1863 бр. 8, 58.

Списък на думите по буква