НАЛЯ̀ГВАНЕ

НАЛЯ̀ГВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от налягвам.

Списък на думите по буква