НАЛЯ̀ЗВАНЕ

НАЛЯ̀ЗВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от налязвам; навлизане, налазяне.

Списък на думите по буква