НАЛЯ̀НКВАНЕ

НАЛЯ̀НКВАНЕ ср. Диал. Грубо. Отгл. същ. от налянквам се; напиване, налочване, накъркване, нафиркване.

Списък на думите по буква