НАМАГАНЯ̀ВАНЕ

НАМАГАНЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от намаганявам.

Списък на думите по буква