НАМАГНЕТИЗЍРАНОСТ

НАМАГНЕТИЗЍРАНОСТ, мн. няма, ж. Спец. Намагнитизираност, намагнитеност. Нееднородността (анизотропия) може да се състои даже и по отношение само на едно свойство, например намагнетизи‑

раност, нагрятост и пр. К. Славомиров, Т, 7.

Списък на думите по буква