НАМАГНЕТИЗЍРВАНЕ

НАМАГНЕТИЗЍРВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намагнетизирвам и от намагнетизирвам се; намагнетизиране, намагнитване, намагнитизиране, намагнитизирване, магнитизиране. Противоп. размагнитизиране, разматнитване. Лентата на магнитофона ще се намагнетизирва повече или по-малко в зависимост от тока, който протича в електромагнита. По този начин лентата "запомня" тези намагнетизирвания. К, 1963, кн. 3, 35.

Списък на думите по буква