НАМАГНИТИЗЍРАНЕ

НАМАГНИТИЗЍРАНЕ, мн. -ия, ср. Спец. Отгл. същ. от намагнитизирам и от намагнитизирам се; намагнетизиране, намагнетизирване, намагнитване, намагнитизирване, магнитизиране. Противоп. размагнитизиране, размагнитване. Освен чрез електричен ток намагнитизирането може да стане и чрез триене с друг магнит. Физ. VIII кл., 1965, 78.

Списък на думите по буква